contador web

martes, 13 de julio de 2010

LA CONQUISTA CULTURAL


                 Antoni Calvo vicepresident de coalició valenciana Massamagrell

" la conquista del poder cultural és prèvia a la del poder polític i açò se conseguix a través de l`acció concertada dels intelectuals anomenats "orgànics" en tots els mijos de comunicació, expressió i universitaris"
( A. Gramsci, Fundador del Partit Comunista Italiá).
 Este postulat del líder comunista italià se convertix en estratègia seguida sistemàtica i pemanent en la línea d´acció de  tot el nacionalsocialisme de l´ imperialisme català.

Don  Antonio Ubieto, Catedràtic d´història de  l´ edat mija, reputat investigador i preparador de futurs profesors  de L`UNIVERSITAT de VALÉNCIA, un home honest i que li agradaba anar en la veritat, sigué el primer rebel intelectual que s´oposà  a l´acció concertada dels intelectuals orgànics de l´Universitat en tot lo que nos dien que parlem catalá i que el català nos els portaren els catalans que arrivaren en Jaume I en l´any 1238,  li varen fer la vida impossible. El profesor Ubieto digué lo següent " En valencia ha escrit gent d` història que ni sap ni sabia per a on anava", paraules per a la reflexió i meditació, sobre tot per als "orgànics" intelectuals al servici de la causa, i un atra reflexió del profesor, que era natural de Zaragoza, "tienen ustedes el omnium cultural de Barcelona una de las instituciones culturales de Barcelona más importantes de España... que vertiendo millones de pesetas en comprar voluntades y además, lo hacen muy bien. Están pagando a gente en valencia, dándoles cantidades enormes de dinero para que digan que son catalanes y esto se está permitiendo con dinero que las empresas catalanas detraen de los impuestos para la cosa cultural"  (DR. Antonio Ubieto " Levante" 29-11-1982).
subvencions que el Govern CATALÀ ha abonat durant i des de 1999 al 2009 a empreses i entitats vinculades a Acció Cultural , propietat d´ELISEU CLIMENT:

ENTITAT                                                                   EUROS
Fundació Ausias March............................................. 101.182
Acció Cultural del País Valencià................................... 6.221.847
Fundació Josep Renou................................................ 433.067
Instit. civic i de pensament Joan Fuster-----------------1.126.872
Fundació Francesc Eiximenis........................................ 1.636.606
Edicions Tres i Quatre---------------------------------- 61.759
Instit. Ignasi Villanova d´Estudis Econòmics------------- 1.007.620
Edicions del País Valencià............................................6.606.904

El postulat de Gramsci, es complix d´una manera escrupulosa i nítida, espere que el poble valencià reaccione i se done conte de l´agressió cultural a que està siguent somés per part dels orgànics, cooperadors necessaris en l`aniquilació de l´idioma genuí valencià i que el temps fique a cada u en el lloc a on li pertoca.

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews