contador web

jueves, 13 de enero de 2011

EN BUSCA DE LA TARONJA PERDUDA


JOSEP ANTONI CALVO I VÀZQUEZ, CANDIDAT A L´ALCALDIA PER COALICIÓ VALENCIA MASSAMAGRELL


El passat 13/12/2010 s´aprovà en la SEU de la UNIO EUROPEA per la seua comissió un acort de lliberalisació dels productes hortifrutícoles en el país del Marroc que tindrà que ser ratificat pel PARLAMENT EUROPEU en juny d´este any i entrarà en vigor segons el seu clausulat en l´any 2013. Dic " en busca de la taronja perduda", pero no és un títul per a recordar una novela de Proust ni una pelicula de Indiana Jones sino és el trist destí que li espera a la nostra taronja, al nostre camp valencià i ara m´explique palés: ya s´ha calculat que supon una pèrdua de 15.000 llocs de treball per al sector i camp valencià, i això sense contar la repercussió a nivell nacional i per supost, com a conseqüència immediata o mediata l´abandó de cultius en massa que no m´atrevixc a quantificar en estos moments i a hores d´ara: En Espanya ni per part de la UNIO EUROPEA, hi han controls de inspeccions rigorosos, ¿ Qué significa este acort?, puix prácticament la lliberalisació completa de tots el productes agrícoles marroquins ( lliberalisació total en els propencs 10 anys), la puntilla absoluta i definitiva del sector ,adeu a la taronja.
Per als lliberals, açò seria lo normal en qualsevol intercanvi comercial,  pero ací no hi ha equitat.
Els productes europeus deuen de complir en les normes més restrictives de tot lo mon, en temes de protecció del mig ambient, condicions laborals, seguritat alimentària, bones práctiques, que no són aplicables a les importacions de la UE, per lo que la competència és deslleal per als productes comunitaris. tot este desgavell afona en la misèria al sector hortifutícola valencià.
Entre  2007-2009 el saldo de la balança comercial de la UE ha sigut clarament beneficiós per valor de 12.300 millons d´euros nos ha compratl el Marroc fornt als 7.300 millos d´euros que hem comprat al Marroc, ¿ és açò un pes per a la presssió del Marroc a la UE? ¿ verdaderament la UE pot ser pressionada pel Marroc?.
La campanya citrícola valenciana ha começat en una substancial caiguda de preus i de compres, segons informa la llonja de la càmara de Valéncia,pero en mig de la boira i de sobte apareix un personage rebel en ganes de plantar cara a este desgavell i infortuni. JOSÉ BOVÉ ,el francés irreductible eurodiputat, promou un front comú per a bloquejar l´acort, és aquell que destrossà  un MCDONALS protestant contra el aliments precuinats. AVA-ASAJA ha celebrat la proposta del gal eurodiputat José Bové de crear un front comú agrari comunitari per a bloquejar el nou acort en la UE.
mentrimenstres ¿ a on està el nostre President de la Generalitat EN FRANCECS CAMPS? ni està ni se´l espera, ¿ per qué AVA-ASAJA s´unix en un francés -QUE TA PAREGUT MORRUT- i no en el nostre President?
La Consellera D´AGRICULTURA, PEIXCA I ALIMENTACIÓ MARITINA HERNÀNDEZ, ha reclamat al govern central una postura més clara i definida "contra l´acort agrícola entre la UE i el Marroc que califica de clarament lesiu per als cítrics i tomates valencianes", la consellera ha insistit en la posició al costat de les organisacions agràries i operadors del sector, pero resulta que al costat de AVA-ASAJA està un francés defenen-nos i organisant un moviment de pressió, per a carregar-se este acort , un francés, un gavacho - tocali la trompa al chic-.

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews