contador web

martes, 4 de enero de 2011

EL NOM DEL NOSTRE POBLE


EL NOM DEL NOSTRE POBLE
JOSEP ANTONI CALVO I VÀZQUEZ. CANDIDAT A L´ALCALDIA DE MASSAMAGRELL PER COALICIÓ VALENCIANA.

TOPONIMIA MOSSÀRAP

MAGRALL ( MASA-)

Estem front a un topònim híbrit aràbic-romanç (-masa) del àrap "mazil" ( parador) i "magrell" d´origen romanç. Està documental en el Repartiment 1237 ( donació de JAUME I a OXOVA DE PERALTA) "III iovatas in maçamagrell" ( LRI, PÀG 29),la mateixa grafia se repetix en atres llocs en distintes dades ( cfr LRI, asientos 170,610,1337, y 351), 1279, ( DÉCIMAS ECLESIÁSTICAS) " item rectore in maçamagrello" ( Rius, Rationes, p 257), 1376,1427, " maçamagrell" ( cfr AVR Real 488), l´impost del morabatí corresponent als anys 1373, 1427,1439,1456 i 1499, escriu sempre "maçamagrell" ( cfr Maestre Racional, 10866, 10873,10874 i 10879). En Trovas 82) ( masamagrell). 
ASÍN PALACIOS, inclou el topònim "mazil" entre els d´origen àrap en el significat de "parador" de magral, encara que reconeix que el segon format és romanç ( asin. contrib p 119). F. SIMONET ,registra la veu MAGREL, MAGRELL, entre les usades pels mossàraps i supon en certea que es tracta d´un diminutiu romanç sobre la forma "magro" (castellà), "magre" ( valencià),abdós derivades del llatí MACRE ( FLACO, ENJUTO, MAGRO, SIN GRASA),aporta inclús un testimoni molt valiós  d´un literat alancantí del segle XIII, que se nomenava ibn-magrell ( el hijo del flaco), aludïx també al topònim beni-magrell ( de la tribu, del clan del flaco) que també denotaria derivació del vocable romanç com a nom o malmom de persona ( cfr Simonet. glos. pág 324), VICENT COSCOLLÀ, traduïx el terme "manzil" per "residència", pero també com a "posada junt al camí". L´estructura toponímica magrell representa una forma evolucinada per vía fonètica romanç que conté el sufix llatí -ellu front al resultat -iel ( en diptongació) que registren atres topònims ( CAUDIEL, GABIEL, UTIEL).

En temps dels àraps era una alqueria que JAUME I donà el 5 d´ agost de 1258 a SÁNCHEZ DE VERA (PEDRO)- per cert, un nom molt català, no..- y EXIMÉN NAVASCOS y FORTÚN SÁNCHEZ - atres noms tambè molt caltalans- havent sigut abans de EN SANCHA PÉREZ DE AGUILAR- collons, quants noms catalans-. El 23 de juliol de 1271 s´otorgà carta-pobla "ordimen nostram concedimus et establimus ad populem modo de novo", que més o manco podria traduir-se per " concedemos y establecemos con el solo fin de repoblar", " villam nostrem de maçamagrello cum termino suo hermo et populo"  " nuestra villa de massamgrell con su término deshabitado o yermo y poblado", puix aixó ; vingueren 30 persones cristianes emigrants- de fora cap ací- i s´afegiren a lo que ya estaba constituït com a poble.


Reacciones:

0 comentarios:

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews